page-banner-image page-banner-image-mobile

Visitor Data

Visitor Data is het digitale nachtregister dat een actueel en doorlopend inzicht biedt in overnachtende bezoekers binnen uw gemeente of regio voor beleid, ruimte voor nieuwe logiesontwikkelingen en city marketing en voor de CBS-statistiek.

Het digitaal nachtregister is geschikt om inzichten te creëren voor bedrijfsmatige logies zoals hotels, Bed & Breakfasts, short stay, vakantieparken en campings. Ook voor particuliere vakantieverhuur is het digitaal nachtregister in te zetten. Het is een eenvoudig middel om de particulieren die hun woning aan toeristen verhuren overnachtingen te laten registreren. Het wettelijke kader en aanvullende lokale regelgeving bieden handvatten om met alle vormen van logies aan de slag te gaan.

VisitorData is uw kennispartner op het gebied van regelgeving, dataverzameling en het creëren van inzichten in overnachtingstoerisme in uw gemeente. Wij onderhouden goede contacten met logiesverstrekkers en de brancheverenigingen KHN en RECRON. Wij verzamelen inmiddels vanuit honderden logiesverstrekkers data binnen de gemeenten die het digitaal nachtregister gebruiken.